News and Event

2024-05-11

Parents-Teachers Meeting(PP SEction)

मिति २०८० साल बैशाख २९ गते बिहान ७ः०० बजेदेखि १०ः०० बजेसम्म नर्सरी, एल केजी र यू केजीमा अध्ययनरत नानीबाबुहरुको अभिभावक भेला राखेको हुनाले तोकिएको समयमा अनिवार्य उपस्थितिका लागि जानकारी गराइन्छ ।मिति २०८० साल बैशाख २९ गते बिहान ७ः०० बजेदेखि १०ः०० बजेसम्म नर्सरी, एल केजी र यू केजीमा अध्ययनरत नानीबाबुहरुको अभिभावक भेला राखेको हुनाले तोकिएको समयमा अनिवार्य उपस्थितिका लागि जानकारी गराइन्छ ।​​​​​​​